Quantcast
ΕΣΠΑ E-SHOP 2020 | Outstream Laboratory® Outstream Laboratory

Επιδότηση ΕΣΠΑ μέχρι 5.000 για την δημιουργία e-shop

Παραθέτουμε αυτούσια την προδημοσίευση του προγράμματος:

 

Η νέα Δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου:

 • να στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),

 • να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, 

 • να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους,

 • να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, καθώς και στο επόμενο χρονικό διάστημα.

e-λιανικό – Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίουδιατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019

 • Νεοσύστατες επιχειρήσεις, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και μέχρι τις 7/11/2020

Προϋπόθεση συμμετοχής:

Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση καθώς και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης) την δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version,

 • να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών,

 • να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Επιλέξιμες Δαπάνες

Έως 5.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση για τις εξής δαπάνες:

 • Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)

 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

 • Αλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών Φιλοξενίας (hosting, collocation, κτλ.)

 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται  η 18η Μαρτίου 2020


Μπορείτε να δείτε όλο το κείμενο της Προδημοσίευσης εδώ

Η Δράση για δημιουργία / αναβάθμιση e-shop αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί 100% τη δαπάνη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος αλλά και επιπλέων σχετικές δαπάνες όπως η αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή κ.α., ενώ  αφορά αποκλειστικά τα καταστήματα λιανικής πώλησης με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης για όλη τη δαπάνη θα ανέρχεται στα 5.000 ευρώ και το συνολικό κονδύλι που θα διατεθεί για αυτή τη δράση θα είναι 80 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα να αυξηθεί μελλοντικά.

.

.

Η προσφορά μας

H συμβουλευτική μας εταιρεία Fotis Grontas & Associates  αναλαμβάνει την διαδικασία σύνταξης, υποβολής και διαχείρισης επιχειρηματικών σχεδίων & του πλήρους φακέλου σας από την αρχή μέχρι την εκταμίευση, ενώ εσείς δημιουργείτε το e-shop και πραγματοποιείτε και τις υπόλοιπες σχετικές δαπάνες.

 

.

Ποιες επιχειρήσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα;

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019

Νεοσύστατες επιχειρήσεις, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και μέχρι τις 7/11/2020

Η κάλυψη θα είναι στο 100% των καταστημάτων, δηλαδή όλα τα καταστήματα δικαιούνται. To ποσό της επιδότησης θα φτάνει τα 5.000 ευρώ και είναι ευκαιρία να αναβαθμιστεί το λιανεμπόριο.

.

.

Που θα κάνω αίτηση για την ένταξη μου;

Αρχικά συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην συνέχεια η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση την αίτηση σας στο πρόγραμμα, μόλις ανοίξει για την υποβολή αιτήσεων.

.

.

Πώς θα ξέρω αν η αίτηση μου εντάχθηκε στο πρόγραμμα;

Αναλαμβάνουμε την πλήρη ενημέρωση σας για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να συλλέξετε, και στην συνέχεια εγγυάται για την ορθή κατάθεση του φακέλου σας μέσω των έμπειρων συνεργατών μας.

.

.

Πόσες επιχειρήσεις θα είναι δικαιούχοι;

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 80.000.000€ με μέγιστο ποσό επιδότησης 5.000€ / επιχείρηση. Ο αριθμός των δικαιούχων θα κλείσει με την συμπλήρωση της συνολικής δαπάνης.

..

Θα πληρώσω οποιοδήποτε ποσό ως επιχείρηση;

Ναι και….όχι!

Για επιδοτηθείτε για τις δαπάνες θα πρέπει πρώτα να υπάρξουν δαπάνες, να υπάρξει το eshop, το τιμολόγιο και το λεπτομερές συμφωνητικό από εμάς προς την επιχείρησή σας (σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει το πρόγραμμα) όπως και το αποδεικτικό κατάθεσης πληρωμής στον εταιρικό μας τραπεζικό λογαριασμό.

Αντίστοιχα η ίδια διαδικασία ισχύει και για τις υπόλοιπες επιλέξιμες δαπάνες όπως η αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή κτλ. 

Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να λάβετε το ΕΣΠΑ. 

 

Αυτές είναι μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι διαδικασίες για να ενταχθείτε στην διαδικασία επιδότησης και να την λάβετε. ΠΡΟΣΟΧΗ: όποιος σας πει κάτι διαφορετικό ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. 

 

Το πρόγραμμα επιδότησης κατασκευής eshop, συμπεριλαμβάνει και τα έξοδα για την υποβολή του φακέλου σας όπως και άλλες επιλέξιμες δαπάνες που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα:

.

1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)

2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)

4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών Φιλοξενίας (hosting, collocation, κτλ.)

5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

.

.

Ποια εταιρεία θα φτιάξει το eshop μου;

Εμείς!  H Outstream Laboratory με τεράστια εμπειρία στον τομέα και εκατοντάδες έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

.

.

Έχω ήδη ένα e-shop για την επιχείρηση μου. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

 

H ύπαρξη ηλεκτρονικού καταστήματος πρότερου χρόνου, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ενός . Οι συνεργάτες διαθέτουν την τεχνογνωσία για να αποκτήσετε ένα υψηλών προδιαγραφών ηλεκτρονικό κατάστημα, πλήρη ανακατασκευή του προηγούμενου και ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς η αναβάθμιση προϋπάρχοντος e-shop καλύπτεται από το πρόγραμμα. 

.

.

Πως μπορώ να μάθω περισσότερα;

 

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες την ίδια ημέρα με την επίσημη δημοσίευση του προγράμματος.

Καλό θα ήταν να προχωρήσετε άμεσα σε προ-αίτηση για να ξεκινήσουμε να προετοιμάζουμε τον φάκελό σας, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιδότηση e-shop μέχρι 5.000 €

Scroll Up