η εταιρεία

Υπηρεσίες

H Outstream Laboratory αποτελεί έναν πραγματικό game changer στον τομέα της παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών, συνδυάζοντας – για πρώτη φορά στην Ευρώπη – Ανάπτυξη και κατασκευή εταιρικών/επαγγελματικών ιστοσελίδων, eShop, digital marketing, συμβουλευτική επιχειρήσεων, συμβουλευτική στρατηγικού μάρκετινγκ & εταιρικών νομικών υπηρεσιών σε έναν μοναδικό, καινοφανή συνδυασμό σε κλίμακα και αποτελεσματικότητα. 

Βασικός πυλώνας των πολιτικών μας είναι το χαμηλό κόστος των υπηρεσιών μας, έτσι ώστε να εκπληρώσουμε τους στρατηγικούς μας στόχους: πολλοί, πολύ ικανοποιημένοι πελάτες που απολαμβάνουν χαμηλού κόστους, αλλά εξαιρετικής ποιότητας & αποτελεσματικότητας υπηρεσίες.

Πλήρως επικεντρωμένοι στην αξιοπιστία μας όσον αφορά τους χρόνους παράδοσης των έργων μας, τα κόστη και τα αποτελέσματα για τους πελάτες μας, τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα από το αυθόρμητο χαμόγελό σας κατά την ολοκλήρωση του έργου.

Δεν σταματούμε (κι ούτε πρόκειται) να αναζητούμε διαρκώς νέους προηγμένους τρόπους και μεθόδους για να παράγουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στους τομείς μας:

progress is the constant [r]evolution

Lead team

Founder  & Director
Fotis Grontàs

Vice President & Chief Technology Officer
Nikos Christomanos

Vice President, Chief Of Staff & Chief Marketing Officer
Evmorfia Zougri

Chief Financial Officer
Ioannis Gkouzos

Chief Legal Officer
Konstantinos Amasoglou

Chief Sales Officer
Dimitra Papadopoulou

FOTIS-GRONTAS-EUANDU-THESSALONIKI-EDITION-OUTSTREAM-LABORATORY-FOTIS-GRONTAS

o Φώτης Γροντάς, ιδρυτής της Outstream κατά την ομιλία του για την επιχειρηματικότητα – καλεσμένος ομιλητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

επιχειρησιακές  μονάδες 

img-3

the story

2010

Will is the only weapon

Fotis Grontas opens the first office, a tiny space of  18 m2 in Thessaloniki, Greece.

The decision to open the office and run it as a web developing & digital marketing business  was taken the morning of August 19 2010, at the start of the greatest economic crisis of Greece after WW2, with nothing else in armory by absolute will and of course, zero  budget.

2012

England

Two years, countless hours of work and 350 clients after, the British Company is created in London, by the name Outstream Web & Visual Communication Limited, with the scope to acquire international business clients.

2014

Acts of Necessity

Moving to new, bigger (at last) offices and starting to combine (as a nececity of our clients demands and our previews heavy experience in B2B) website & e-shop development with strategic marketing and business consulting from Greece to Singapore and all the between countries.

Our brand is starting to establish a fame of a global vendor,  having the best analogy between cost and result in Europe.  

2016

Ahead. Only

Third Moving to even bigger offices (still in Thessaloniki), hiring more personal, Launching our third business Unit,  DEEPMIND, the first Professional network in Greece, in Greek, combining state of the art technologies and innovations.


At the same time, Outstream is Launching our fourth Business Unit, Fotis Grontas & Associates    a Global Innovation in professional Business-to-Business services: an One Stop Service who combines British & International Corporate and Commercial Law, Strategic Consulting, Branding, Marketing, Visual Communication, Copywriting, from Company formation to your final product/service Global & Domestic market large-scale sales.

The vendor is Growth Hacking your new or existing business bringing it fast, -but step by step- to entirely new levels.

2019

Business as unusual

2019 is the year that the company expands its capabilities in Political Marketing: together with digital marketing, visual communication, website, e-shop development, business consulting we run with amazing outcome one  full from scratch campaign for a Mayor candidate ending May, and three weeks later another, even more intense campaign for a MP candidate, ending July.

Texts, speeches, events, logos, websites, social media, videos, all from scratch.

The last week of Greece’s national elections the office had make 20.000 phone calls.

2019 +

That was a blast!

At November 29  2019, Fotis Grontas, founder and director of Outstream Laboratory was called from European Commission in Greece to be an Inspirational Speaker at the event EUandU Thessaloniki Edition.

The (completely unexpected) results of this speech still echoing even two years later bring’s the company in a new level of front line.

The speech (footage from the audience) 

HERE

Live Interview in RISE TV

HERE

 

2020

COVID OUTBREAK

2020 was the most unusual, unexpected year of our generation.

Yet, the first lockdown it was almost a blessing, an extremely rare opportunity to love our homes again.
The company has continue to thrive, yet in a more reduced rate from our original predictions

2021

THE HORROR

The second lockdown was a nightmare. Hundreds of thousands of businesses sealed, and their owners literally in the limits of nervous breakdown.
Everybody turned to eCommerce, consumers and businesses:
Outstream has in the first quarter revenue equal to all the previous year!
With our thoughts to despered business owners we reduce our prices in order to provide real help and we made 5 e-shops completely free and without any reference to outstream as you can see HERE and HERE.
Our code of ethics is quite simple: Capitalism, but not cannibalism.
The result of our humanistic result was a 1000% revenue increace with mouth to mouth customers from all over the Greece.

go to top of page