ΑΡΘΡΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & MARKET INSIGHTS

Outstream’s 360° All in One Project is live

Outstream Laboratory® on February 12, 2022
Υπερήφανα η Outstream S.A. ανακοινώνει την έναρξη επιχειρήσεων σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία & Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του Business Unit Outstream 360° All in One Project, www.outstream360.com την πιο πρωτοποριακή & ολιστική λύση Ηλεκτρονικού_Εμπορίου που έχει δημιουργηθεί ποτέ, διεθνώς.
Ήδη από χθες το βράδυ δεχόμαστε αιτήματα συνεργασίας και από τις τρεις χώρες.
Προχωρούμε στην υλοποίηση του  Master Plan μας ραγδαία αλλά και με προσεκτικό σχεδιασμό:
Η Outstream S.A. να αποτελέσει (με τρία συνολικά, ολιστικά Business Units) μέχρι το 2025 έναν από τους πιο σημαντικούς παρόχους επιχειρηματικών υπηρεσιών της Ευρώπης.
Progress is constant [r]evolution.
.
Φώτης Γροντάς
Founder & CEO
Outstream S.A.
go to top of page