Growth

συμβουλευτική αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

καθοδηγούμε -με στρατηγικά βήματα- την επιχείρησή σας στην εύρεση μετόχων/επενδυτών, φροντίζοντας πάντοτε στο τέλος της διαδικασίας να έχετε επιτύχει σημαντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς όμως να υπάρχει ουδείς κίνδυνος να απωλέσετε τον πλήρη έλεγχο της δημιουργίας σας.

ανάλυση ανταγωνισμού

Με την εκτεταμένη χρήση Data & Big Data Analysis εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία των λεπτομερέστατων στοιχείων που συγκεντρώνουμε ανά τομέα & βιομηχανία, έτσι ώστε να προχωρήσετε σε ολοκληρωμένο Business & Master Plan και τον σαφή, στιβαρό σχεδιασμό των επόμενων βημάτων σας.

Εξαγωγές

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας ανταγωνισμού, επιλέγουμε μαζί τις χώρες-στόχους και εκκινούμε την διαδικασία εύρεσης στρατηγικών επαφών μέσω πολλαπλών καναλιών (επιμελητήρια, πρεσβείες κτλ)

υποστηρίζουμε και καθοδηγούμε κάθε σας βήμα, από τους πιστωτικούς ελέγχους των δυνητικών σας πελατών μέχρι την σύνταξη των συμβολαίων συνεργασίας σύμφωνα με το εμπορικό δίκαιο της χώρας του πελάτη και το διεθνές εμπορικό δίκαιο

Στρατηγικό μάρκετινγκ

Δημιουργούμε στρατηγικές μάρκετινγκ & πωλήσεων πλήρους, διεθνούς κλίμακας, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εταιρείας σας αλλά και πλήρως προσαρμοσμένη στις τοπικές και παγκόσμιες αγορές, χρησιμοποιώντας τακτικές αυτοματοποίησης  υψηλής τεχνολογίας και εξόρυξης δεδομένων.

εμπορικές διαπραγματεύσεις

Θέτουμε μαζί τους κανόνες εμπλοκής και εκκινούμε τις διαπραγματεύσεις με εγχώριους & παγκόσμιους πελάτες/προμηθευτές.

Πιστεύουμε στο δίκαιο εμπόριο και σε μια θεμελιώδη (τουλάχιστον για εμάς) αρχή εμπορίου: στο τέλος μιας διαπραγμάτευσης, κανείς δεν πρέπει να νιώθει αδικημένος.
Αργά ή γρήγορα η συμφωνία απλώς δεν θα τηρηθεί. 

Έτσι, η διαπραγματευτική μας αρχή είναι εξαιρετικά απλή: η μόνιμη έκβαση σε συνεργασίες win-win, όπου όλα τα μέρη χαίρονται πραγματικά για την συνεργασία που έχει επιτευχθεί.

Copyright

Our global team of experts can issue your copyright & patent in every industry sector, fast and with maximum efficiency. We secure EU and Global Copyrights and patents, in industry,  software, digital, transports, maritime, art, commercial trademarks.

Funding

The firm has built excellent relationships with funds and investors all over the world. We can guide you to find the proper funding [with fair terms and protecting your creation], so you can find the resources you need for to proceed to the next level.

LAW

Corporate Law

Specialised in corporate/company  International & local legal systems we provide solid Intel about what you can – and what you can not do, combining simplicity and accuracy.

Contracts

Commercial, Lease, Contractors, Merges, Suppliers, Clients: everything that must be written and far more: everything that produce your legal protection.

Maritime Law

Maritime & Shipping International / Domestic Law, commercial contracts, dispute resolutions, consulting. For any flag, all over the globe.

Dispute resolutions

Before the court, we act so not to be needed one: we take the dispute and act as your representative to solve the mutter fair, gently, fast and with the maximum [given the circumstances] efficiency.

Forensic & Fraud Resolutions

Outstream SA’s anti fraud & digital forensic unit is fully capable to detect and resolve multiple & complex cases, with only one simple scope: to get your capital back. And in the most cases (over 90%) we achieve the result, before even legal actions (who costs time & money).

For the rest 10% we don’t charge a fee and we deliver our findings to justice.

So clean, so simple.

Shareholders Agreements

In the complex world of companies it is vital to have a shareholder agreement that protects your capital and ensures  your interests, your rights and your vote.

Having just a percentage of a company’s shares it’s surely not enough.

Outstream SA can guide you to a fair, clean shareholder agreement with your new partners, and also we can negotiate the terms for your behalf – with great efficiency.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα Εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα.

    go to top of page