Ιδιωτικότητα

1. Συλλογή Πληροφοριών

Η outstream.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι πελάτες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας outstream.gr, να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας ή να στείλουν μήνυμα στη outstream.gr μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

1.1 Στοιχεία που συλλέγονται από τον πελάτη:

Α. Κατά την εγγραφή του πελάτη για να λαμβάνει ενημερώσεις μέσω email από την outstream.gr ζητείται μόνο η ηλεκτρονική του διεύθυνση.

Β. Κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας για να στείλει ο πελάτης μήνυμα στην outstream.gr ζητείται μόνο η ηλεκτρονική διεύθυνση και ένα σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας.

Γ. Κατά την εγγραφή του στο eshop ιστοσελίδων, ζητείται μόνο το όνομα και η ηλεκτρονική διεύθυνση

Δ. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας υπηρεσιών/προϊόντων της ιστοσελίδας μας, ζητούνται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τιμολόγησης, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν τα στοιχεία τιμολόγησης αφορούν ελεύθερο επαγγελματία, επιχείριση ή εταιρία, ζητάμε επιπλέον την δραστηριότητα – αντικείμενο της επιχείρισης, ΑΦΜ & ΔΟΥ. Παράλληλα ζητάμε εθελοντικά επιπρόσθετα στοιχεία που ίσως χρειαστούμε για να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας όπως έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου. Σε καμία περίπτωση δε ζητάμε αριθμό πιστωτικής κάρτας.

1.2 Χρήση των πληροφοριών

Η outstream.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας εγγραφής στο eshop, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας, για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την outstream.gr, για τις ειδικές προσφορές της outstream.gr.

1.2.3 IP Διευθύνσεις

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο internet και στη συνέχεια στην outstream.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

1.2.4 Cookies

H outstream.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της, για να προσφέρει προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Τα cookies χρησιμοποιούνται από την outstream.gr μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε κωδικός σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων και να σας αναγνωρίζουμε όταν εισέρχεστε στο site. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, χωρίς να προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή του χρήστη και διαγράφονται αυτόματα σε κάθε έξοδό σας από την ιστοσελίδα της outstream.gr.

Τρίτοι προμηθευτές (third party vendors), συμπεριλαμβανομένης της Google, μπορούν να εμφανίζουν διαφημίσεις της outstream.gr σε ιστοτόπους στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό, η outstream.gr και τρίτοι προμηθευτές (third party vendors) συμπεριλαμβανομένης της Google, μπορούν να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα outstream.gr καθώς και για ενέργειες επαναληπτικού marketing (Remarketing). Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ. Μπορείτε, ακόμη, να εξαιρεθείτε από τη χρήση cookies από προμηθευτές τρίτου μέρους με μια επίσκεψη στη σελίδα εξαίρεσης της Πρωτοβουλίας διαφημιστικού δικτύου.

1.3 Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η outstream.gr επιτρέπει στον πελάτη να αλλάζει,διορθώνει, συμπληρώνει ή να διαγράφει δεδομένα και πληροφορίες που έχει εισάγει στη outstream.gr. Εάν o πελάτης επιλέξει να διαγράψει μια πληροφορία, η outstream.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία άμεσα από τα αρχεία της. Για τη προστασία και την ασφάλεια του πελάτη, η outstream.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι πράγματι το ίδιο πρόσωπο με τον πελάτη. Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει κατά την επεξεργασία/αλλαγή στοιχείων του πελάτη ή την πρόσβασή του στην ιστοσελίδα, μπορεί να επικοινωνήσει με τη outstream.gr μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας.

2. Καθήκον – Δήλωση εχεμύθειας

2.1 Η outstream.gr: Αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της σύμβασης αλλά και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν το προς εκτέλεση έργο, η οποία θα μπορούσε να βλάψει ενδεχομένως τον Πελάτη.

2.1.2 Η outstream.gr δεσμεύεται ότι δεν θα γνωστοποιήσει ή πουλήσει το email ή άλλα προσωπικά δεδομένα του πελάτη σε οποιοδήποτε τρίτο. Η outstream.gr θα γνωστοποιήσει τα περιεχόμενα των emails και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της μόνο σε περίπτωση που υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές για διαλεύκανση υποθέσεων παραβίασης της νομοθεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση η outstream.gr θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και θα παράσχει κάθε είδους διευκόλυνση για την αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων.

2.1.3 Η outstream.gr έχει το δικαίωμα, που της δίνεται δια της παρούσης, να αναφέρει και να παρουσιάζει το «έργο» του πελάτη στο πελατολόγιο της, ως υλικό εκτελεσμένων έργων (portfolio), πάντα με θετική προβολή και σε καμία περίπτωση προβάλλοντας εσωτερικές πληροφορίες του πελάτη.

3. Ο Πελάτης:

3.1.1 Αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της σύμβασης αλλά και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν προς εκτέλεση έργο, η οποία θα μπορούσε να βλάψει ενδεχομένως την outstream.gr, ή να αποκαλύψει στοιχεία στρατηγικής, μάρκετινγκ ή άλλες εσωτερικές πληροφορίες της Outstream.gr.

3.1.2 Συμφωνεί ότι δεν θα κοινοποιήσει σε τρίτους οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή μετά από συμφωνία θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερομένων εγγράφων, αναφορών, λογισμικού, οργανωτικών πληροφοριών, σχεδίων, εικόνων, κινούμενων εικόνων, βίντεο, φωτογραφιών, ηχητικών σημάτων, γραφικών, της ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

3.2 H outstream.gr και ο πελάτης συμφωνούν τα εξής: Κάθε πληροφορία που περιέρχεται στους Συμβαλλομένους κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, και αφορά την επιχειρηματική οργάνωση, τις μεθόδους (οικονομικές και εμπορικές), τα οικονομικά τους στοιχεία, τα στοιχεία των πελατών τους, καθώς και κάθε άλλη συναφής πληροφορία, είναι εμπιστευτική και αντιμετωπίζεται ως τέτοια. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να εξασφαλίσουν το απόρρητο των πληροφοριών αυτών και έναντι των υπαλλήλων, συνεργατών ή προστιθέντων τους. Η υποχρέωση εχεμύθειας εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λύση της Σύμβασης αυτής.

4. Προστασία Προσωπικών δεδομένων

H outstream.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του πελάτη και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η outstream.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία συμπληρώνει ο πελάτης στην ιστοσελίδα ή αποστέλλει αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, ενημέρωσης, οικονομικούς και φορολογικούς. Ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

4.1 H outstream.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχει αποστείλει ο πελάτης για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της.

4.2 Κατά την επίσκεψη του πελάτη στις σελίδες της ιστοσελίδας outstream.gr και προκειμένου να παραγγείλει προϊόντα ή και υπηρεσίες, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του outstream.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

4.3 Η ιστοσελίδα outstream.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα ο πελάτης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της outstream.gr τα οποία μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης, διαγράφονται. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο πελάτης στην ιστοσελίδα της outstream.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, την ΕΕΤΤ και το ΙΤΕ, ή συνεργαζόμενες με την outstream.gr επιχειρήσεις/εταιρίες, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Η εκ μέρους του πελάτη προσκόμιση προσωπικών δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Η outstream.gr.gr απαιτεί από τους υπαλλήλους, συνεργάτες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του να παρέχουν στον πελάτη της outstream.gr το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

go to top of page